564_img_1  

8月媽媽來店禮

      凡會員憑媽媽手冊來店登錄預產期

      即日起至預產期後180內

      即享有媽媽會員資格

      好禮三選一:

              A。身得壯寶寶口水巾/條

              B。滿意寶寶極緻呵護M號3片/包

              C。Always Family(厚型)柔護棉濕巾80入/包

 

8月寶寶見面禮

      已認證的媽媽會員可於寶寶預產期前30天至後60天內

      來店消費不限金額

      即可兌換寶寶見面禮乙份

      好禮:

               滿意寶寶極緻呵護S號8片/包

 

每月活動不同

可至官網查詢『 點擊我連結活動頁面 』

 


Regina 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()